Obsługa kadrowo-płacowa

Zapewniamy wsparcie w zakresie administracji spraw związanych z zatrudnianiem pracowników oraz współpracowników.

Zakres czynności zawartych w usłudze oraz jej cena, zależy od formy współpracy, do których należą przede wszystkim:

  • umowa o pracę,
  • umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło, umowa zlecenia).

W zależności od rodzaju umowy, zakres obsługi kadrowo-płacowej obejmuje obszary i czynności opisane poniżej.

  1. Dokumenty: odbiór dokumentów od klienta przez kuriera w cenie!, sprawdzanie poprawności formalnej i rachunkowej otrzymanych dokumentów, wprowadzanie danych kadrowych z dokumentów do systemu kadrowo-płacowego, ewidencja umów cywilnoprawych, ewidencjonowanie i archiwizowanie dokumentacji źródłowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakładanie i prowadzenie teczek osobowych, generowanie rachunków do umów, pasków wynagrodzeń, raportów RMUA, przygotowywanie zaświadczeń dla pracowników.
  2. Wyliczenia: wyliczanie wynagrodzeń, kalkulacja zaliczek na podatki od wynagrodzeń PIT-4, PIT-8AR, ewidencja i rozliczanie urlopów i zwolnień chorobowych, ustalanie limitów nieobecności.
  3. Deklaracje: sporządzenie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, rejestracja, aktualizacja, wyrejestrowywanie i rozliczanie miesięczne pracowników w ZUS, sporządzanie deklaracji ZUS.
  4. Urzędy: korespondencja z urzędami, ZUS, GUS, PIP, reprezentacja podczas kontroli, pisanie wyjaśnień i pomoc w załatwianiu spraw.
  5. Doradztwo: doradztwo w zakresie prawa pracy, kwestii pracowniczych, kosztów zatrudnienia.