Obsługa kadrowo-płacowa

Zapewniamy wsparcie w zakresie administracji spraw związanych z zatrudnianiem pracowników oraz współpracowników.

Zakres czynności zawartych w usłudze kadrowej oraz jej cena, zależy od rodzaju zawartej umowy/formy wypłacania wynagrodzenia. Do najczęstszych form współpracy należą:

  • umowa o pracę,
  • umowa zlecenia,
  • umowa o dzieło,
  • wynagrodzenie prezesa z tytułu powołania,
  • wynagrodzenie wspólnika z tytułu powtarzających się świadczeń dla spółki.

W zależności od rodzaju umowy, zakres obsługi kadrowo-płacowej obejmuje obszary i czynności opisane poniżej.

  • dokumenty: analiza dokumentacji kadrowej oraz wprowadzenie danych do systemów kadrowych, określenie podlegania składkom ZUS, odpowiednia konfiguracja danych w systemie płacowym,
  • wyliczenia: wyliczanie wynagrodzeń, kalkulacja zaliczek na podatki od wynagrodzeń, ewidencja i rozliczanie urlopów i zwolnień chorobowych, ustalanie limitów nieobecności,
  • deklaracje: sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych oraz rozlcizeniowych związanych ze zobowiązaniami podatkowymi oraz ZUS, a także rocznych raportów PIT-11 oraz ZUS IMIR,
  • urzędy: korespondencja z ZUS w zakresie wypłat zasiłków, wyjaśniania spraw,
  • doradztwo: doradztwo w zakresie zatrudniania pracowników, kosztów zatrudnienia, wyboru optymalnej formy wypłacania wynagrodzenia.