Raporty menedżerskie

Rachunkovnia to więcej niż księgowość. Wspieramy firmy nie tylko w zakresie podatków i formalności, ale także w codziennych decyzjach menedżerskich. Wychodząc naprzeciw potrzebom informacyjnym Właścicieli, Zarządów i Dyrektorów przedsiębiorstw, stworzyliśmy ofertę raportów menedżerskich. Dajemy możliwość wyboru spośród gotowych propozycji raportów, opracowanych na podstawie najczęściej wykorzystywanych w firmach oraz raportów tworzonych zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta. Łącząc usługi księgowe i kadrowe z wybranymi raportami Klient zyskuje pełny obraz finansów swojej firmy.

 1. Raportowanie wyników firmy
  Klient poza standardowymi wyliczeniami podatków, otrzymuje: bilans (księga przychodów i rozchodów) lub bilans i rachunek zysków i strat (księgi rachunkowe), dzięki czemu wie nie tylko ile musi zapłacić podatku, ale jak kształtują się przychody i koszty za dany okres.
 2. Raportowanie należności
  Klient otrzymuje na maila standardowo 1 raz w miesiącu raport należności w formie pliku XLS lub PDF. Raport pokazuje kto nie zapłacił klientowi za usługi z wyszczególnieniem kontrahentów, konkretnych faktur, kwot należności i sum dla poszczególnych kontrahentów, liczbę dni po terminie płatności. Dzięki raportowi Klient ma bieżącą informację na temat swoich rozrachunków z odbiorcami.
 3. Raportowanie zobowiązań
  Klient otrzymuje na maila standardowo 1 raz w miesiącu raport zobowiązań w formie pliku XLS lub PDF. Raport pokazuje komu klient musi zapłacić za usługi z wyszczególnieniem kontrahentów, konkretnych faktur, kwot zobowiązań i sum dla poszczególnych kontrahentów, liczbę dni po terminie płatności. Dzięki raportowi Klient ma bieżącą informację na temat swoich rozrachunków z dostawcami.
 4. Raportowanie struktury przychodów
  Plik PDF na maila z wyszczególnieniem sumy przychodów za dany okres oraz udziału kwotowego i procentowego poszczególnych usług. Raport pozwala kontrolować źródła przychodów i dostarcza wiedzę, które produkty czy usługi generują najwięcej przychodów firmie.
 5. Raportowanie struktury kosztów
  Plik PDF na maila z wyszczególnieniem sumy kosztów za dany okres oraz udziału kwotowego i procentowego poszczególnych kategorii kosztów. Dzięki raportowi Klient kontroluje, które koszty najbardziej obciążają finanse firmy.
 6. Raportowanie kosztów zatrudnienia
  Klient otrzymuje na maila plik PDF z wyszczególnieniem jaki był całkowity koszt zatrudnienia poszczególnych pracowników oraz łączne koszty wynagrodzeń ze wszystkimi narzutami. Dzięki raportowi Klient ma wiedzę, ile naprawdę kosztuje go zatrudnienie poszczególnych pracowników.
 7. Indywidualne raporty
  Na życzenie przygotujemy raporty dostosowane do indywidualnych potrzeb informacyjnych Klienta.