Zgłoszenie osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą do ZUS

Po założeniu własnej działalności gospodarczej jedną z najważniejszych czynności jest zgłoszenie do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Już teraz dowiedz się jak i kiedy dokonać zgłoszenia, w jakiej wysokości opłacać składki i ile wynosi mały ZUS!

więcej Zgłoszenie osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą do ZUS

Koszty zatrudnienia pracownika

Miano najbardziej popularnych form zatrudnienia pracowników przez przedsiębiorców mają umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne – o dzieło i zlecenie. Decydując się zatrudnić pracownika, pracodawca ponosi związany z tym określony koszt, który uzależniony jest od wyboru wspomnianych form zatrudnienia.

więcej Koszty zatrudnienia pracownika

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Jedna z najważniejszych decyzji, jaką należy podjąć planując założenie własnej działalności gospodarczej, to wybór formy opodatkowania. Wybór optymalnego sposobu opodatkowania działalności zależy od kilku czynników. Poniżej podpowiemy Ci, jaką formę opodatkowania wybrać dla swojej firmy.

więcej Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

Aktualnie założenie własnej działalności gospodarczej może zająć od kilku minut do dwóch dni roboczych. Można to zrobić przez internet lub osobiście w Urzędzie Gminy. Zobacz, z jakimi urzędami i dokumentami wiąże się zakładanie działalności gospodarczej w Polsce.

więcej Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

Jak założyć spółkę z o.o.?

Zastanawiasz się, ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak wygląda jej rejestracja i księgowość? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, które zadasz zakładając spółkę z o.o.

więcej Jak założyć spółkę z o.o.?

Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

 

Aktualnie założenie własnej działalności gospodarczej może zająć od kilku minut do dwóch dni roboczych. Można to zrobić przez internet lub osobiście w Urzędzie Gminy. Zobacz, z jakimi urzędami i dokumentami wiąże się zakładanie działalności gospodarczej w Polsce.
ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - URZĄD MIASTA

Rejestracji działalności gospodarczej można dokonać na dwa sposoby – osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy lub przez internet przez stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.ceidg.gov.pl. Rejestracja firmy przez internet wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub tak zwanego Profilu Zaufanego ePUAP. Profil ePUAP zakłada się online i wymaga on tylko 1 wizyty w urzędzie w celu potwierdzenia tożsamości. Każde kolejne czynności (założenie, zwieszenie, zamknięcie, zmiany firmy) będzie można już wykonywać bez konieczności wizyty w urzędzie.

Jeśli jednak nie mamy możliwości podpisu wniosku przez internet, należy udać się do Urzędu Miast lub Gminy w celu podpisania wniosku osobiście. Co ważne, teraz można dokonywać rejestracji i zmian w działalności gospodarczej w dowolnym urzędzie Miasta lub Gminy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jeśli chcemy skrócić czas wizyty w urzędzie, możemy anonimowo przygotować wniosek w internecie i w ciągu 7 dni udać się do urzędu z numerem wniosku w celu jego podpisania.

Niezależnie od wybranej formy podpisu, działalność rejestruje się poprzez formularz CEIDG-1, czyli wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wniosek ten spełnia również wiele innych funkcji, co znacznie skraca proces zakładania działalności gospodarczej.  Prawidłowo wypełniony formularz CEIDG-1 jest równocześnie: wnioskiem o uzyskanie numeru REGON, NIP, deklaracją przedsiębiorcy, jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym będzie stosował oraz rejestracją płatnika składek w ZUS.

UWAGA! Wpis do CEIDG jest całkowicie BEZPŁATNY.

ZEZWOLENIA, KONCESJE I KWALIFIKACJE

W zależności od rodzaju zgłaszanej działalności gospodarczej należy mieć na uwadze, czy wymaga ona uzyskania zezwolenia lub koncesji oraz czy do jej prowadzenia potrzebne są specjalne kwalifikacje. Zezwolenia i koncesje udzielane są na podstawie decyzji administracyjnej
w odpowiednich organach rządowych, bądź samorządowych i dotyczą np. sprzedaży alkoholu, broni, przewozu osób, ochrony mienia, dystrybucji paliw i energii i innych (koncesje) lub wyrobu wina, produktów tytoniowych, czy prowadzenie aptek (zezwolenia). 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA a ZUS

Na podstawie wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca zostaje zarejestrowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych  jako płatnik składek. To nie są jednak wszystkie czynności jakich należy dokonać w ZUS po założeniu firmy. W terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zgłoszenia się do odpowiednych ubezpieczeń:

  • na formularzu ZUS ZUA - przedsiębiorca zgłasza się do ubezpieczenia społecznego
    i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • na formularzu ZUS ZZA – przedsiębiorca zgłasza się jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli spełnia warunki konieczne do objęcia jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym.

Istnieje również obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny (spełniających warunki określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), czego dokonuje się w formularzu ZUS ZCNA.

REJESTRACJA DO PODATKU VAT

Przedsiębiorca, który chce lub ma obowiązek posiadania statusu podatnika VAT musi przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej zarejestrować się w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, wypełniając formularz rejestracyjny VAT-R. W ten sposób przedsiębiorca określa m.in. metodę zapłaty (kasową lub zwykłą) oraz częstotliwość płatności podatku VAT (miesięczne
lub kwartalne). Podczas rejestracji podatku VAT należy wnieść do Urzędu Miasta lub Gminy opłatę skarbową w wysokości 170 zł, której potwierdzenie należy dołączyć do formularza VAT R. Formularz VAT-R wraz z opłatą można złożyć w Urzędzie razem z formularzem CEIDG-1.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy przy założeniu działalności, skontaktuj się z naszym biurem. Pomagamy przyszłym klientom założyć działalność gospodarczą i dopełnić formalności.