Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

Struktura JPK została określona przez Ministerstwo Finansów - plik ten zawiera wszystkie dane z rejestrów oraz ewidencji prowadzonych w formie elektronicznej przez przedsiębiorców, które przesyłane są następnie do organów podatkowych.

Zgodnie z definicją znajdującą się w ordynacji podatkowej, JPK to wszystkie dokumenty księgowe prowadzone i przygotowane w programach komputerowych. Wdrożenie JPK powoduje, że dane te posiadają jednolity format, co znacznie ułatwia ich przetwarzanie, pozwalając tym samym na szybszą kontrolę podatkową.

Jednolity Plik Kontrolny ułatwia pracę nie tylko organom podatkowym, ale także podatnikom, ponieważ wszystkie dane będą przechowywane w jednym formacie, co ułatwi ich przeglądanie i analizowanie - np. audytorom.

Nie wspominając o korzyści w postaci odejścia od konieczności przygotowywania dokumentów drukowanych, które łatwo mogą ulec zagubieniu czy zniszczeniu.

Jednolity Plik Kontrolny - struktura

Ordynacja podatkowa określa też dokładnie strukturę JPK - jest ich 7:

●     JPK_KR - w skład którego wchodzą księgi rachunkowe

●     JPK_WB - w skład którego wchodzą wyciągi bankowe

●     JPK_MAG - zawiera informacje z programów do obsługi magazynów

●     JPK_VAT - zawiera informacje o zakupach i sprzedaży

●     JPK_FA - w skład którego wchodzą informacje o fakturach przychodowych

●     JPK_PKPIR - obejmuje dane z księgi przychodów oraz rozchodów

●     JPK_EWP - zawiera dane z ewidencji przychodów

Kto i kiedy wysyła JPK-VAT?

Dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw obowiązek przesyłania JPK istnieje już od roku 2016. W roku 2018 obowiązek ten czeka również mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy, które zatrudniają do 10 osób i nie przekraczają rocznych przychodów w wysokości 2 milionów euro. Oznacza to zatem, że wraz z początkiem nowego roku JPK-VAT będą musieli przesyłać wszyscy przedsiębiorcy - podatnicy VAT - niezależnie od ich wielkości.

Od 1 stycznia 2018 mikroprzedsiębiorcy zobowiązani są przekazywać organom podatkowym strukturę JPK_VAT najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca. W przypadku pozostałych struktur - powinny być one dostarczane na żądanie organu podatkowego.

Jak przygotować firmę na JPK?

Obowiązek przygotowywania Jednolitych Plików Kontrolnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy stosują w celach fakturowania, czy prowadzenia księgowości oprogramowanie komputerowe. Z tego względu należy upewnić się, czy programy te są w stanie generować JPK.

Struktury te są wysyłane wyłącznie w formie elektronicznej a potwierdzeniem ich autentyczności jest podpis elektroniczny lub profil zaufany - mikroprzedsiębiorcy powinni zatem upewnić się przed początkiem 2018 roku, że będą mieli możliwość podpisywania dokumentów w taki sposób.

Kary finansowe za niedostarczenie JPK

Warto pamiętać, że zwłoka w dostarczeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego do organu podatkowego może prowadzić do nałożenia wysokiej kary. W zależności od tego, czy czynność ta zostanie uznana za wykroczenie czy za przestępstwo, grzywna może wynieść od 200, do ponad 20 milionów złotych!

Więcej informacji o JPK znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów, gdzie znajdują się także wskazówki, jak prawidłowo stworzyć i przesłać taki plik.