Jak założyć spółkę z o.o.?

Zastanawiasz się, ile kosztuje założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak wygląda jej rejestracja i księgowość? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania, które zadasz zakładając spółkę z o.o.

POMOC W ZAŁOŻENIU SPÓŁKI Z O.O. GRATIS!

Jeśli potrzebujesz pomocy w założeniu spółki z o.o. to koniecznie skontaktuj się z nami! Zostań naszym Klientem na usługi księgowe, a pomoc w założeniu spółki otrzymasz gratis!

CECHY SPÓŁKI  Z O.O.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, która może zostać zawiązana przez jednego lub kilku wspólników. Wspólnikami spółki z o.o. mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne (np. spółki kapitałowe). Kodeks spółek handlowych wyklucza jedynie zawiązanie spółki z o.o. wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. posiada ponadto osobowość prawną, co pozwala na bycie podmiotem praw i obowiązków oraz dokonywanie we własnym imieniu czynności prawnych.

JAK ZAŁOŻYĆ SPÓŁKĘ Z O.O.

KROK 1: UMOWA SPÓŁKI Z O.O.

Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest spisanie umowy spółki, lub w przypadku spółki jednoosobowej, aktu założycielskiego. Umowa spółki powinna zawierać co najmniej:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • informację, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów należących do każdego wspólnika,
 • czas trwania spółki, jeśli jest oznaczony.

Należy pamiętać, że zarówno umowa spółki, jak i akt założycielski powinny być zawarte w formie aktu notarialnego. Opłata za sporządzenie takiej umowy u notariusza jest obliczania na podstawie wysokości kapitału zakładowego. Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. to 5000 zł i przy tej wysokości w 2014 roku opłata notarialna za sporządzenie umowy spółki wyniesie 160 zł + VAT, czyli 195,20 zł. Poza opłatą za sporządzenie umowy spółki, notariusz pobierze opłatę za odpisy umowy spółki, które są niezbędne do rejestracji w Sądzie i Urzędach (6 zł za każdą stronę).

KROK 2: SPÓŁKA Z O.O. – DODATKOWE FORMALNOŚCI

Poza spisaniem umowy spółki, do powstania spółki z o.o. wymagane jest:

 • wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie kapitał zakładowego,
 • powołanie zarządu,
 • powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
 • wpis do rejestru.

KROK 3: REJESTRACJA SPÓŁKI W KRS I URZĘDACH

Po spisaniu umowy spółki, wniesieniu wkładów oraz powołaniu zarządu należy zarejestrować spółkę w Sądzie, Urzędzie Skarbowym i ZUS. Ze względu na instytucję jednego okienka, formularze rejestrujące spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym oraz ZUS składa się w Sądzie Gospodarczym.

Formularze jakie należy złożyć rejestrując spółkę w jednym okienku w sądzie:

 • KRS-W3 wraz z odpowiednimi załącznikami,
 • NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego,
 • RG-1 – wniosek o wpis do rejestru REGON,
 • ZUS-ZPA – jeśli spółka zatrudnia pracownika, należy złożyć zgłoszenie płatnika składek,
 • VAT-R – jeśli spółka będzie dokonywała czynności opodatkowanych podatkiem VAT lub chce być podatnikiem
 • VAT czynnym.

KROK 4: PO REJESTRACJI

Po zarejestrowaniu spółki z o.o. w sądzie i urzędach, należy założyć rachunek bankowy spółki oraz podpisać umowę z podmiotem, który będzie prowadził księgowość spółki (o ile księgowość nie będzie prowadzona w samej spółce). Fakt założenia rachunku bankowego, podpisania umowy z podmiotem prowadzącym rachunkowość spółki oraz wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji, należy zgłosić na druku NIP-2 do Urzędu Skarbowego.

KOSZTY ZAŁOŻENIA SPÓŁKI Z O.O.

Koszt założenia spółki z o.o. zależy w pewnym stopniu od wysokości kapitału zakładowego. Niżej prezentujemy niektóre koszty rejestracji spółki z o.o. o kapitale zakładowym 5000 zł w 2014 roku.

Opis Kwota
Rejestracja przedsiębiorcy w KRS 500,00 zł
Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100,00 zł
Opłata notarialna 195,20 zł
Odpisy aktu notarialnego 6 zł za stronę
Podatek od czynności cywilnoprawnych 21,00 zł
Rejestracja podatnika VAT 170,00 zł

KSIĘGOWOŚĆ SPÓŁKI - SKORZYSTAJ Z NASZEJ OBSŁUGI!

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zobligowana do prowadzenia tzw. pełnej księgowości.  Jeśli chcesz, żebyśmy pomogli Ci przy założeniu spółki i poprowadzili jej księgowość, skontaktuj się z nami za pomocą formularza. Zapraszamy do współpracy!