Zakładanie działalności gospodarczej krok po kroku

Aktualnie założenie własnej działalności gospodarczej może zająć od kilku minut do dwóch dni roboczych. Można to zrobić przez internet lub osobiście w Urzędzie Gminy. Zobacz, z jakimi urzędami i dokumentami wiąże się zakładanie działalności gospodarczej w Polsce.

ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - URZĄD MIASTA

Rejestracji działalności gospodarczej można dokonać na dwa sposoby – osobiście w Urzędzie Miasta lub Gminy lub przez internet przez stronę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.biznes.gov.pl. Rejestracja firmy przez internet wymaga posiadania tak zwanego Profilu Zaufanego lub nowego e-dowodu osobistego z warstwą elektroniczną. Profil zaufany zakłada się online i wymaga potwierdzenia tożsamości na przykład za pomocą konta bankowego. Korzystanie z profilu zaufanego pozwala na dokonywanie czynności w CEIDG (założenie, zwieszenie, zamknięcie, zmiany firmy) bez konieczności wizyty w urzędach osobiście.

Jeśli jednak nie mamy możliwości podpisu wniosku przez internet, należy udać się do Urzędu Miast lub Gminy w celu podpisania wniosku osobiście. Co ważne, teraz można dokonywać rejestracji i zmian w działalności gospodarczej w dowolnym urzędzie Miasta lub Gminy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jeśli chcemy skrócić czas wizyty w urzędzie, możemy przygotować wniosek przez internet i w ciągu 7 dni udać się do urzędu z numerem wniosku w celu jego podpisania.

Niezależnie od wybranej formy podpisu, działalność rejestruje się poprzez formularz CEIDG-1, czyli wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Wniosek ten spełnia również wiele innych funkcji, co znacznie skraca proces zakładania działalności gospodarczej. Prawidłowo wypełniony formularz CEIDG-1 jest równocześnie: wnioskiem o uzyskanie numeru REGON, NIP, deklaracją przedsiębiorcy, jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym będzie stosował oraz rejestracją płatnika składek w ZUS. Do wniosku można także dołączyć formularz VAT-R oraz zgłoszenie właściciela do ubezpieczeń.

UWAGA! Wpis do CEIDG jest całkowicie BEZPŁATNY.

ZEZWOLENIA, KONCESJE I KWALIFIKACJE

W zależności od rodzaju zgłaszanej działalności gospodarczej należy mieć na uwadze, czy wymaga ona uzyskania zezwolenia lub koncesji oraz czy do jej prowadzenia potrzebne są specjalne kwalifikacje. Zezwolenia i koncesje udzielane są na podstawie decyzji administracyjnej
w odpowiednich organach rządowych, bądź samorządowych i dotyczą np. sprzedaży alkoholu, broni, przewozu osób, ochrony mienia, dystrybucji paliw i energii i innych (koncesje) lub wyrobu wina, produktów tytoniowych, czy prowadzenie aptek (zezwolenia). 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA a ZUS

Na podstawie wniosku CEIDG-1 przedsiębiorca zostaje zarejestrowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik składek. To nie są jednak wszystkie czynności jakich należy dokonać w ZUS po założeniu firmy. W terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zgłoszenia się do odpowiednych ubezpieczeń:

  • na formularzu ZUS ZUA - przedsiębiorca zgłasza się do ubezpieczenia społecznego
    i ubezpieczenia zdrowotnego,
  • na formularzu ZUS ZZA – przedsiębiorca zgłasza się jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego, jeżeli spełnia warunki konieczne do objęcia jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym.

Istnieje również obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny (spełniających warunki określone w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), czego dokonuje się w formularzu ZUS ZCNA.

REJESTRACJA DO PODATKU VAT

Przedsiębiorca, który chce lub ma obowiązek posiadania statusu podatnika VAT musi przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej zarejestrować się w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, wypełniając formularz rejestracyjny VAT-R. Formularz VAT-R można także złożyć jako załącznik do formularza CEIDG-1 podczas rejestracji działalności przez internet.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy przy założeniu działalności, skontaktuj się z naszym biurem. Pomagamy przyszłym klientom założyć działalność gospodarczą i dopełnić formalności.