Dla kogo preferencyjny ZUS?

Każda osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej, podlega obowiązkowi opłacania składek ZUS. O tym kiedy i jak zgłosić się do ZUS po założeniu działalności gospodarczej możesz przeczytać w artykule: Zgłoszenie osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą do ZUS.

Płacenie składek ZUS w pełnej wysokości jest często dużym obciążeniem dla osób rozpoczynających prowadzenie własnej firmy. Dlatego właśnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował ulgę dla nowych przedsiębiorców w postacji tzw. preferencyjnego ZUSu.

Z opłacania składek ZUS w preferencyjnej wysokości może skorzystać przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca, który spełni następujące warunki:

  • nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził pozarolniczej działalności,
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Preferencyjny ZUS, czyli tak zwany „mały ZUS” jest obliczany od niższej podstawy tj. 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, dzięki czemu jest znacznie niższy od standardowego (dla porównania składki ZUS w pełnej wysokości są klakulowane jako 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

W zależności od indywidualnej sytuacji (dodatkowe zatrudnienie, status emeryta itd.) osoby opłacające składki preferencyjne podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu oraz dobrowolnie chorobowemu. Natomiast w czasie korzystania z preferencyjnego ZUSu nie płaci się składki na Fundusz Pracy. Preferencyjne składki ZUS dają oszczędność rzędu kilkuset złotych miesięcznie.

Należy jednak pamiętać, że niskie składki, to mniejszy kapitał odkładany na emeryturę i niższe zasiłki w razie choroby lub macierzyństwa. Warto podjąć świadomie decyzję o wyborze tej ulgi.

Sprawdź nasze pozostałe artykuły. Pamiętaj, że podejmując z nami współpracę możesz liczyć na wsparcie i porady dotyczące prowadzenia firmy i rozliczeń ZUS. Sprawdź naszą ofertę i skontaktuj się z nami! Zapraszamy do współpracy!